Recital Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang
Thầy Lê Hồng Quang cùng những giọng
hát thiếu nhi và thanh thiếu niên của
buổi recital Mùa Xuân 2009

từ trái qua phải: Huỳnh Đan Vy-Thanh
Trúc-Tường Vy-Hạ Nhi-Ái Liên-Nhã
Vy- thầy Lê Hồng Quang- Vân Khanh
(đứng phía sau)
Vài hình ảnh buổi recital Mùa Xuân
2009 nhằm ngày 9/5/2009
Và buổi nhạc thính phòng “Cho Mây Ngàn
Bay” (16/5/2009) tổ chức tại Nhật Báo
Người Việt
Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Hồng Hạnh, Đình San, Phương Hạnh,
Thanh Nguyên, Anh Thư, Ái Loan, Minh Hải, Lê Hồng Quang, Bùi Lương
Sơn, Kim Anh, Ánh Tuyết, Thanh Hải, Hoàng Huỳnh, Tấn Nguyễn, Kim
Hạnh, Phan Uyển Nghi, Lê Liễu, Phạm Thanh Hương, Hàng Ái Như,
Bích Thủy, Lan Đài, Đặng Ngọc Sang
Đại diện lớp Thanh Nhạc tặng hoa cho
Thầy Lê Hồng Quang
Thầy Lê Hồng Quang và các em thiếu nhi
trước buổi recital
Cùng luyện giọng trước giờ biểu diễn
Tốp Ca thiếu nhi Lòng Mẹ  
Quê Hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá
nghiêng che…
Huỳnh Đan Vy
Ái Loan                  Hoàng Huỳnh                            Đình San                               Anh Thư                          Thanh Hải
photos: Đức Nguyễn, Lê Hồng Chí, Tường Nguyễn, Vinh Tin
Hàng Ái Như
Mỹ Hòa
Nguyễn Thanh Hương
Minh Hải
Phan Uyển Nghi
Bảo Ngọc
Phương Hạnh  
Nguyễn Hồng Hạnh
Kim Anh
Đặng Ngọc Sang  
Thùy Dung
Lê Hồng Quang
Lan Đài
Thanh Nguyên
Bích Thủy
Thanh Thủy
Tran Ngoc Khanh Chi