Đến  Từ Lớp Thanh Nhạc

Trang “Đến Từ Lớp Thanh Nhạc” dành riêng để giới thiệu những giọng hát, những đĩa
nhạc của các sinh viên Thanh Nhạc đã trải qua những tháng ngày đào luyện miệt mài
dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của giảng viên Lê Hồng Quang.
Tiếng Hát Kalăng “Hội Hoa Đăng”
(6/2008)
Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang hân hạnh giới thiệu tuyển tập I dành cho những
tiếng hát  “Đến từ lớp Thanh Nhạc”-  Đĩa nhạc “Ngày Đó Chúng Mình”, gồm hầu
hết những ca khúc, những giọng hát thân quen từng trình diễn những buổi Recital
cuối khóa. (2/2010)
Tiếng Hát Phan Uyển Nghi-khuôn mặt và giọng hát rất thân
quen đến từ những ngày đầu của lớp Thanh Nhạc LHQ.
Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc “Gửi
Gió Cho Mây Ngàn Bay” (Đoàn Chuẩn-
Từ Linh)
với tiếng hát Kalăng