NEW!!!!!!!!!!Đăt mua CD
Serenade với tiếng hát Lê Hồng
Quang xin liên lạc:

Phạm Ngọc Mai: (714)638-3320,
(714)588-3104
Phan Uyển Nghi: (714) 638-1768

hay tìm mua trực tiếp tại
Good Jobs, Inc.
14214 Brookhurst St Garden
Grove CA 92843
L
ê
H

n
g
Q
u
a
n
g
Bài viết về cd Serenade và tiếng hát Lê Hồng Quang:
Lê Hồng Quang sắp trình làng CD 'Serenade'
CD Serenade & tiếng hát Lê Hồng Quang
Buổi ra mắt CD Serenade với tiếng hát Lê Hồng Quang:
Serenade, ‘dạ khúc’ làm xao xuyến lòng người
Lớp Thanh Nhạc